Duyurular Okul Sütü Modülü Uzaktan Eğitimi

Okul Sütü Modülü Uzaktan Eğitimi

Okul Sütü Programı Uygulama Esasları hakkındaki 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Karar 17/08/2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Okul Sütü Uygulama Programı Tebliği (2013/58) doğrultusunda, resmi ve özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından

itibaren başlamak üzere 2 eğitim öğretim yılı süresince haftada 3 gün süreyle uygulanacağı, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ve takibinin yapılabilmesi amacı ile hazırlanmış olan Okul Sütü Modülünün tanıtımı ve kullanılmasına yönelik uzaktan eğitim verileceği ile ilgili Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27/10/2013 tarih ve 4043735 sayılı emirleri ekte gönderilmiştir.        

            Bilgilerinizi ve okulunuzda oluşturulan Okul Sütü Komisyonunun,  7., 8. ve 10. Eğitim bölgeleri Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde, 9., 11. ve 12. Eğitim bölgeleri Mustafa Müjgan Boydak İlk ve Ortaokulunda 7 Ocak 2014 tarihinde saat 14:00’ da http://konferans.meb.gov.tr/okulsutu/ adresinden verilecek olan uzaktan eğitime katılmalarının sağlanması gerekmektedir.

 Yayın:03.01.2014 - Güncelleme:03.01.2014 - 11:08 - Görüntülenme:758